लोभ हे सर्व दु:खाचं, त्रासाच मूळ लोभ फक्त पैशाचा नसतो, प्रसिद्धीचा व माणसांचाही असतो

“लोभ हे सर्व दु:खाचं, त्रासाच मूळ लोभ फक्त पैशाचा नसतो, प्रसिद्धीचा व माणसांचाही असतो” अजुनी चालतोची माळ, वाट हि सरेना! असं वाटत तेव्हा तो प्रवास सुखाचा नसतो हे उघड आहे. […]

आरोग्य यशाचे रहस्य

चांगले स्वास्थ्य हे चांगले जीवन, भविष्य  तसेच यशाची गुरुकिल्ली आहे आणि चांगल्या आरोग्यासाठी काही सावधानी घेणे जरुरीचे आहे. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि सकारात्मक वृत्ती यांचा अवलंब करून तंदुरुस्त राहाता […]