इतक्या का नाजूक झाल्या आहेत आपल्या भावना…? येता-जाता दुखावल्या जातात आजारी पडतात

थप्पड से दर नही लगता साब, प्यार से लगता है.असं म्हणणारी ‘दबंग’ मधली रज्जो.आपल्यालाही रज्जो सारखंच वाटत अनेकदा, वाटत एकवेळ उघड दुष्मनी परवडली ; पण हि ‘आपली ‘ वाटणारी माणसं […]

सुखी जीवनाचा शोध प्रत्येकाने घ्यावा

सुखी जीवनाचा शोध प्रत्येकाने घ्यावा आपली सावली आणी आपण हे आपल्या जीवनातील परमसत्य. आपली सावली आपल्या वयाप्रमाणे वाढत जाते, आकार धारण करते; परंतु ती सावली आपल्याला कोठेही सोडून जात नाही. […]