उदरविकार बरे करणारे जिरे

मसाल्याच्या पदार्थांपैकी एक ‘ जिरे’ हे सर्वांच्या परिचयाचे आहे. या जिरयाचा उपयोग अपचन , पोट दुखणे, भूख न लागणे अशा विकारांसाठी रामबन औषध म्हणून करण्याची एक अत्यंत सोपी व परिणामकारक […]