उत्तम आरोग्याची काही रहस्ये !

१) चांगल्या आरोग्याकरिता रात्री लवकर झोपणे आणि सकाळी उठणे आवश्यक असते.२) सकाळी उठल्यानंतर  तोंड धुण्याअगोदर  ३-४ ग्लास सर्वसामान्य थंड पाणी प्यावे. पाणी पिल्यानंतर व्यायाम करावा किंवा शुद्ध हवेत फिरण्यासाठी जावे […]

आरोग्य यशाचे रहस्य

चांगले स्वास्थ्य हे चांगले जीवन, भविष्य  तसेच यशाची गुरुकिल्ली आहे आणि चांगल्या आरोग्यासाठी काही सावधानी घेणे जरुरीचे आहे. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि सकारात्मक वृत्ती यांचा अवलंब करून तंदुरुस्त राहाता […]