खर्चाचे नियोजन गरजेचे

पैसे कमावण्यासाठी खूप वेळ  लागतो . थेंबे थेंबे तळे साचे, या म्हणीप्रमाणे पैसा जमा करावा लागतो. मात्र पैसा खर्च करायला काहीही वेळ लागत नाही. म्हणूनच खर्चाचेही नियोजन केले पाहिजे.  सुरुवातीला […]