इच्छा, कामना, वासना हेच माणसाच्या दु:खाचे कारण

माणसाच्या दु:खाचे संतापाचे, त्रासाचे आणि दुर्गतीचे कारण कामना, इच्छा, वासना हेच आहे. इच्छा पूर्ण झाल्या तर माणसाला सुख वाटते याउलट इच्छा पूर्ण न झाल्यास दु:ख होते. इच्छेमध्ये अडसर निर्माण झाल्यास […]

नैराश्यामुळेही अकाली वृद्धत्व येते.

कोणालाही असे वाटत नसते कि, आपण म्हातारे व्हावे. याच कारणामुळे ब्युटी ट्रीटमेंटसमधील एंटी एजिंग प्रोडक्ट्सची मागणी कधीही कमी तर होतच नाही; परंतु दिवसेंदिवस त्यात प्रचंड वाढच होत आहे; परंतु तुम्हाला […]