Ration Card Update Today : या १४ जिल्यामधील लाभार्थ्यांना धान्य ऐवजी बँक खात्यात थेट मिळणार 9 हजार रुपये.

भारत

Ration Card Update Today: या १४ जिल्यामधील लाभार्थ्यांना प्रत्येक माणूस धान्य ऐवजी लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट मिळणार 9 हजार रुपये.

ration card update today
 1. औरंगाबाद
 2. जालना
 3. परभणी
 4. नांदेड
 5. उस्मानाबाद
 6. बीड
 7. बुलढाणा
 8. अकोला
 9. वाशिम
 10. यवतमाळ
 11. अमरावती
 12. वर्धा
 13. लातूर
 14. हिंगोली

येथे वाचा : आता राशन कार्ड धारकांना प्रत्येकी धान्य ऐवजी मिळणार 9 हजार रुपये.