सुखी व निरामय जीवनासाठी उपयुक्त वास्तुशास्त्र

अश्या प्रकारे वास्तुपूजनाने नुकसानी टळते

वास्तुपुरुष हा सर्व भूखंड व त्यावरील बांधकामाची देवता आहे. त्याचे पूजन करणे व त्याच्या नावाची आहुती देणे अनिवार्य असते. या बदल्यात वास्तुपुरुष तेथे राहणार्‍यांच्या सुखशांतीचे रक्षण करतो. वास्तुपुरुष मंडलानुसार वास्तुपुरुषाचे डोके […]

स्वच्छता सकारात्मक ऊर्जेमध्ये बाध वाढ करते.

स्वच्छता सकारात्मक ऊर्जेमध्ये वाढ करते.

सफाई व स्वच्छता या गोष्ठी फार महत्त्वाच्या आहेत. स्वच्छता व साफसफाईमुळे घर व ऑफिसमधील सौंदर्यात भर तर पडतेच; परंतु वास्तुशास्त्रानुसारहीया गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात.घर असो वा ऑफिस जर तेथे साफसफाई व […]