स्वच्छता सकारात्मक ऊर्जेमध्ये वाढ करते.

स्वच्छता व साफसफाईमुळे घर व ऑफिसमधील सौंदर्यात भर तर पडतेच; परंतु  वास्तुशास्त्रानुसारहीया गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. घर असो वा ऑफिस जर तेथे साफसफाई  व स्वच्छता नसेल, तर महागात महाग वस्तू वापरून […]