टेन्शनला करा बाय! बाय!

हल्लीचे युग हे टेन्शनचे युग आहे. सततची धावपळ, कामाचा तन, महागाई … एक ना दोन, हजार गोष्टींचे टेन्शन असते. घरात, बाहेर सर्वत्र  टेन्शन . या टेन्शनपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी  सुर्यादयापुर्वी उठा. […]

आहे त्याचा आनंद घ्या आणि चिंतामुक्त राहा

अभाव हा आपल्याला संघर्षाची प्रेरणा देतो, काही मिळविण्यास प्रवृत्त करतो, हि चांगली गोष्ट आहे; पण अभावाने बेचैन होणे, तणावग्रस्त होणे हि पूर्णत:चुकीची गोष्ट आहे. जे आहे, त्याचा उपभोग घ्या, आनंद […]