टेन्शनला करा बाय! बाय!

हल्लीचे युग हे टेन्शनचे युग आहे. सततची धावपळ, कामाचा तन, महागाई … एक ना दोन, हजार गोष्टींचे टेन्शन असते. घरात, बाहेर सर्वत्र  टेन्शन . या टेन्शनपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी  सुर्यादयापुर्वी उठा. […]