स्वत:कडेही लक्ष द्या !

हल्लीच्या जगात आपण सारखे धावत असतो, पळत असतो. स्वत:कडे नीट लक्ष दयायलाही पुरेसा वेळ मिळत नाही. या धावपळीत कधीतरी काहीतरी लागतं, अचानक कधी तरी, कुठे तरी आपण आपटतो,  पडतो… पण, […]

फिट राहण्यासाठी या वाईट सवयी सोडा

आरोग्याच्या दृष्टीने लोक घरी खूपच कटाक्षाने आरोग्याचे नियम पाळतात परंतु; ऑफिसमध्ये मात्र, आरोग्याशी खेळत असतात. सकाळचा नाश्ता णा करणे व वारंवार कॉफी पिणे यामुळे अनेक आजारांना आमंत्रण देतात. जर आपण […]