धोका पत्करण्यासाठी घाबरू नका….

ज्या गोष्टी तुमच्यासाठी उपलब्ध आहेत त्या सर्व गोष्टीपर्यंत तुम्ही पोहोचू शकता. एका प्रतिभाशाली व्यक्तीप्रमाणे, एखाद्या अध्यात्मिक व्यक्तीप्रमाणे, जगात एखाद्या प्रकाशमान उजेडाप्रमाणे तुम्हाला बरेच काही वापरण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही तो वापरता […]