आव्हानांना सामोरे जाताना स्वत:च एक आव्हान बना!

समोर आलेल्या कोणत्याही संकटाचा , आव्हानाचा जिद्दीने स्वीकार करणारा, त्याला सामोरे जाणारा स्वत:च एक आव्हान बनतो हि गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. शत्रूने साम. दाम,दंड भेद आदी समस्त मार्गाचा अवलंब केला, […]