खरबूज आहे पौष्टिक आणि गारवा देणारे

उन्हाळ्यामध्ये आंबा, फणस , कलिंगड अशी अनेक प्रकारची फळे येतात. खरबूज हेदेखील उन्हाळ्यात येणारे एक फळ . स्वादिष्ट गोड आणि पौष्टिक असणारया खरबूजाची आपलिया काही खास वैशिष्ट्ये आहेत. खरबूज हे […]