नव्या धोरणावर काम करणे आवश्यक

नव्या धोरणावर अश्या प्रकारे काम करा.

ध्येय निश्चित केल्यानंतर लवकरात लवकर त्या दिशेने पावले उचला.त्यासाठी रोज काही ना काही पाऊल टाका. यामुळे आपण ध्येयाला बांधलेलो आहोत असे वाटेल. स्वतःशी प्रामाणीक राहा: आपण योग्य दिशेने जात आहोत […]