जितके यशाच्या जवळ जावे तितके ते आपल्यापासून दूर का पळते ?

५० रुपयाची नोट- प्रेरणादायी कथा

एक वक्ती खूप उशिरा परियंत कार्यालयात काम करून घरी पोहचला. दरवाजा उघडून त्याने पहिले तर आपला ५ वर्षाचा मुलगा न झोपता त्याची वाट पाहत होता. दरवाज्यातून आत शिरताच त्यांचा मुलगा […]