मंगळ दोष असणारया कन्येचा दोष नष्ट होऊ शकतो

मंगळ दोष असणाऱ्या कन्येचा दोष नष्ट होऊ शकतो

मंगलदोषाचे निवारण वराच्या कुंडलीमध्ये असणारा सामान्य मंगळदोष हा त्याच्या पत्नीसाठी घातक ठरतो तर वधुच्या कुंडलीतील सामान्य मंगळदोष हा तिच्या पतीसाठी घातक ठरतो. मंगलदोषाचे निवारण आपोआपही होत असते. त्याची माहिती खालीलप्रमाणे  […]