कुंडलीमध्ये मांगलिक दोष कसे निर्माण होतात ?

ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीतून मंगल हा फार महत्वाचा ग्रह आहे. तो व्यक्तीला साहसी व रागीट बनवितो .शुभ-अशुभ प्रभावानुसार हा ग्रह  व्यक्तिमत्त्वाचे गुण व कार्यक्षेत्र ठरवितो. मंगळाचा अनिष्ट प्रभाव हा कुंडलीतील चौथ्या, आठव्या […]