पावसाळ्यात मेकअप कसा ? पावसाने खराब होऊ नये असा

एखादी चांगली गोष्टही चुकीच्या वेळी केली ,तर तिचा चांगुलपणा वाया जातो हे तर सत्य आहे आणि पावसाळ्यातील मेकअपला हे लागू आहे. त्यासाठी काही टिप्स :