जीवनात भाग्योदय कसा व केव्हा ?

व्यक्तीला जीवनात यश असेल तर जीवनात सुख, समाधान व आनंद आपोआपच निर्माण होतो ; परंतु ती जर अपयशी असेल तर मात्र, सर्व सुख, समाधान लोप पावते व जीवन निरास वाटू […]