प्रेम वगैरे सर्व खोटे; सर्व काही केमिकल लोचा आहे

एखादी व्यक्ती आपल्याला प्रिय का वाटते? शरीरातील टेस्टोस्टेरॉन  होर्मोनचा जास्त स्त्राव एखाद्याकडे आपल्याला आकर्षित करतो वा त्याविषयी आपल्याला जास्त आपलेपणा वाटू लागतो अमेरिकेतील प्रेयरी बोल नामक प्रजातीच्या उंदरावर संशोधन करून […]