कधी व कसा दिवा लावल्याने धनप्राप्ती होते ?

कधी व कसा दिवा लावल्याने धनप्राप्ती होते ?

 शास्त्रांनुसार देवदेवतांच्या  पूजेमध्ये सर्वात महत्त्वाचा विधी मनाला जातो. तो दिवा लावण्याचा . दिव्याशिवाय कोणत्याही प्रकारची पूजा अपूर्ण मानली जाते. ज्या प्रकारे एक दिवा अंध:कार नाहीसा करतो. त्याप्रमाणेच हा दिवा पूजेच्या […]

ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे

जास्तीत जास्त लोक जीवनात अपयशी ठरण्याच मुख्य कारण म्हणजे त्यांनी घेतलेले निर्णय ते वारंवार बदलतात आपल्या निश्चयाशी ते प्रामाणिक , ठाम राहत नाहीत, शेजाऱ्यांच आपल्याबद्द्लच गॉसिपिंग , लोकांचे टोमणे, त्यांची […]