ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे

जास्तीत जास्त लोक जीवनात अपयशी ठरण्याच मुख्य कारण म्हणजे त्यांनी घेतलेले निर्णय ते वारंवार बदलतात आपल्या निश्चयाशी ते प्रामाणिक , ठाम राहत नाहीत, शेजाऱ्यांच आपल्याबद्द्लच गॉसिपिंग , लोकांचे टोमणे, त्यांची […]

आपल्या जीवनाचे नियंत्रण स्वत:कडेच ठेवावे

आपले जीवन आपल्याच ताब्यात असेल तरच आपण जीवनात ध्येय प्राप्त करू शकतो. त्यासाठी सर्वप्रथम जीवनावर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्‍न करावा. जीवनावर आपले नियंत्रण असणे अत्यावश्यक असते. परंतु अशी कोणती गोष्ट असते […]