आव्हानांना सामोरे जाताना स्वत:च एक आव्हान बना!

समोर आलेल्या कोणत्याही संकटाचा , आव्हानाचा जिद्दीने स्वीकार करणारा, त्याला सामोरे जाणारा स्वत:च एक आव्हान बनतो हि गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. शत्रूने साम. दाम,दंड भेद आदी समस्त मार्गाचा अवलंब केला, […]

सुखी जीवनाचा शोध प्रत्येकाने घ्यावा

सुखी जीवनाचा शोध प्रत्येकाने घ्यावा आपली सावली आणी आपण हे आपल्या जीवनातील परमसत्य. आपली सावली आपल्या वयाप्रमाणे वाढत जाते, आकार धारण करते; परंतु ती सावली आपल्याला कोठेही सोडून जात नाही. […]