अकस्मात नोकरी गेली तर काय कराल?

आर्थिक नियोजन आवश्यक, कर्जाचे हप्ते थकवू  नका, मोठ्या पगाराच्या नोकरीच्या मागे लागू नका. टोकाचे निर्णय घेऊ नका, नवी कौशल्ये आत्मसात करा, आधीच्या कंपनीबद्दल वाईट बोलू नका. तात्पुरत्या फायद्यासाठी स्वत:ची बोली […]