ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे

जास्तीत जास्त लोक जीवनात अपयशी ठरण्याच मुख्य कारण म्हणजे त्यांनी घेतलेले निर्णय ते वारंवार बदलतात आपल्या निश्चयाशी ते प्रामाणिक , ठाम राहत नाहीत, शेजाऱ्यांच आपल्याबद्द्लच गॉसिपिंग , लोकांचे टोमणे, त्यांची […]