या कारणामुळे तुम्ही आजारी पडता. आजार निर्मितीची कारणे

१. उशीरा झोपणे उशीरा उठणे.२. दुपारी खुप वेळ झोपणे.३. व्यायामाचा अभाव४. मोकळ्या हवेत न फिरणे.५. शरिराला जरा सुद्धा कोवळे ऊन लागू न देणे.६. अतिरिक्त क्लोरिन युक्त पाणी पिणे.७. हातगाडे, हाँटेलमधील […]