वास्तूसाठी सुखाचे तोडगे

घराची बाग उत्तरेस किंवा पूर्वेस असावी. कारंजे ईशान्य, पूर्व किंवा उत्तरेस असावे. वास्तूच्या कोणत्याही भिंतीचा आधार घेऊन फुलांचे, शोभेचे अथवा भाजीपाल्याचे वेळ कधीही  लावू नयेत. पिंपळाचे झाड घराच्या पश्चिमेला असणे […]