अशी करा कढीपत्त्याची ओली चटणी

कढीपत्त्याची ओल्या चटणीचे साहित्य व कृती साहित्य :- कृती :-प्रथम कढीपत्ता स्वच्छ धुवून टाँवेलवर पसरून कोरडा करावा. आता गँसवर कढई ठेवून चणाडाळ, उडीद डाळ वेगवेगळी तांबूस भाजावी. नंतर कढईत चमचाभर […]