नारळ – स्वास्थ्य व सौंदर्याचा रक्षक

नारळ हे सहजपणे पचणारे फळ आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात प्रोटीन असते. सुक्या खोबरयात सुमारे ६६२ कॅलरी प्रती १०० गरम इतक्या अधिक प्रमाणात ऊर्जा असते. आतड्यातील जंतासाठी नारळ हे जुने व […]