आहार केव्हा, कसा, किती ?

आपण जो आहार घेतो, तो आपल्या शरीराला किती लाभदायक आहे हे आपल्या सवयींवर , समजूतदारपणावर अवलंबून असते. आपण भोजन किती वेळा, काय घेतो ? दोन भोजनात अंतर किती ? सकाळचा […]

भोजनाबबत लक्षात घेण्यासारखे !

एकदा केलेले पूर्ण भोजन पचण्यास साधारणत: आठ तास लागतात. म्हणून दोन जेवणामध्ये आठ तासांचे अंतर ठेवावे. आपल्याकडील हवापाण्याचाविचार केल्यास विद्यार्थीदशेत तीन वेळ, तारुण्यावस्थेत दोन वेळ व वृद्धापकाळी एक वेळ भोजन […]