दृढ निर्धाराने आत्मनिर्भर बनणं शक्य

फार  लांब जाण्याची गरज नाही. फक्त वीस वर्षापूर्वी आपलं जीवन कसं होतं याचा विचार करा. मोबाईल नव्हते. कॉम्पुटरची तोंड ओळखही झालेली नव्हती. एटीएम, मेसेज, इ-मेल या गोष्टी तेव्हा स्वप्नातही अस्तित्वात […]