टिकवून ठेवा आपले चमचमते तेज

पपई : पपईच्या  एक कप चौकोनी तुकड्यात ७० कलरी ऊर्जा  असते. पिकलेली वा कच्ची पपई नेहमी खाल्ल्यास पचन व्यवस्थित राहाते व बद्धकोष्टता नष्ट  होते. सुरुकुतलेल्या  चेहरयासाठी थोडेसे थेंब मध पपईत […]