कोणावरही व्यवस्थित पारखूनच विश्वास ठेवा

बरेचजण इतरांशी बोलताना डोळ्यांकडे पाहात नाहीत. कदाचित ते लाजाळू वा आत्मविश्वासहीन असू शकतात; परंतु एखादी व्यक्ती आपल्या डोळ्याकडे पाहून बोलत नसेल तर त्याचा अर्थ ती व्यक्ती आपल्या बोलण्यात रस घेत […]