लागली कुणाची उचकी….

साधारण: उचकी लागली की, आपण म्हणतो कोणीतरी आठवण केली असेल म्हणून उचकी लागली. मग एकेकाचे नाव  घेतले जाते. ज्याने आठवण केली असेल त्याचे नाव घेतले की, उचकी थांबते असा समाज […]